سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه نشر و آثار امام خمینی (ره) 
ویراستاری، تصحیح 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
موسسه امام محمد تقی (ع) 
ویراستار ، تصحیح ، تحقیق 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
موسسه سبطین (ع) 
محقق 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکزمطالعات رهبردی 
دبیر علمی وپژوهشی کمیته های علمی ،تخصّصی 
 
ادامه دارد 
قراردادی 
تدریس 
موسسه امام محمد تقی (ع) 
مدرس 
 
 
ادبیات، فقه، اصول،کلام 
تدریس 
موسسه امام محمد تقی(ع) 
مدرس 
 
 
آیات الاحکام،درایه حدیث، 
تدریس 
دانشگاه کردستان/مازندران/اصفهان 
مدرس 
 
ادامه دارد 
معارف اسلامی ،فقه ، روانشناسی