امام خمینی-ره-ازاولیاءخدا
52 بازدید
محل نشر: همایش بررسی اندیشه های اخلاقی و عرفانی
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله به بررسی اندیشه های اخلاقی وعرفانی امام خمینی -ره- که یکی از عالمان تاثیرگذار در قرن حاضر می باشند پرداخته شده است.