سیره واندیشه های تفسیری علامه سید محمد حسین طباطبائی-ره-
49 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دراین مقاله که برای ارائه به گنگره علامه طباطبائی-ره تهیه شده بود به بررسی سیره و اندیشه های علامه بزرگوار صاحب تفسیر المیزان می پردازد.