تحقیقی جامع پیرامون شهدای کربلای حسینی
55 بازدید
نقش: محقق
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پیرامون هریک از شهدا وشرح حال وتاریخچه مناسبی اززندگی نامه وسوابق مبارزاتی که در حد امکان میسر بود تحقیق شده است.