مولودنامه یا خلقت نور پنج تن از اهل بیت علیهم السلام قبل از آدم(ع)
48 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دراین کتاب به روایات مربوط به خلقت نور اهلبیت(ع) قبل از حضرت آدم ابوالبشر(ع)پرداخته شده است.که واسطه وسبب خلقت عالم و آدم می باشند.