قاعده نفی سبیل یابررسی سیاست خارجی در اسلام
55 بازدید
نقش: محقق
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دراین کتاب به بررسی و نقش یک قاعده مهم فقهی که سیاست خارجی وروابط مسلمین با کفار وکشورهای بیگانه براساس آن تنظیم می شود می پردازد.