ذکر
47 بازدید
محل ارائه: مرکز مطالعات راهبردی
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دراین جزوه ابتدا به معنی واقعی ذکر اشاره شده وسبس به ذکر در نظر خدای متعال و اهلبیت طهارت علیهم السلام تحقیق وبررسی گردیده وبه ذکر در نظر دراویش واهل طریقت نیز با توجّه به گستردگی فرق ...آن ومفهوم ذکر عملی در نظر آنان واهل بیت (ع) اشاره شده است.ودر آخربه تاریخچه اهل طریقت در کشورهای مختلف نیز بیان شده است.