آلبوم من ◂ آیت الله شرقیان
آیت الله شیخ ابوالقاسم مسیح شرقیان از اساتید خارج بنده می باشند