بررسی سیاست خارجی اسلام قاعده نفی سبیل
47 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: موسسه آموزش امام خمینی (س)
نام استاد/نام دانشجو : سیدمحمدصالح امانی
دراین رساله که به عنوان طرح پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد می باشد به بررسی قاعده مهم فقهی نفی سبیل در اسلام یعنی «ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً » بطور مفصّل پرداخته شده است.